Oznaka: aneksija

anektirati ili aneksirati

Kako se piše anektirati ili aneksirati? Pravilno se piše anektirati. Reč je latinskog porekla (annectere). Značenje ove reči – nasilno ili bez pristanka pripojiti. Imenica ovog glagola je aneksija (lat. annexio). Primeri u rečenicama: On je anektirao velike delove Afrike i osvojio Transilvaniju. Da li je Hitler je anektirao deo tadašnje Čehoslovačke? Vau, razne delove je anektirao!