Oznaka: akademik

akademija ili akademia

Kako se piše akademija ili akademia? Pravilno se piše akademija. Po pravilima suglasnik j se dodaje između samoglasnika: i – a i – e i – u Primeri reči akademija u rečenicama: Akademija Rakočević daje popuste ovog meseca. Sportska Akademija Beograd upisuje studente u novu školsku godinu. U vazduhoplovnoj akademiji „Pilot“ učimo sve tajne letenja. Velikim […]

Doktorand

Šta je DOKTORAND? Šta znači DOKTORAND? Doktorand je akademski gradjanin obrazovana osoba koja je nakon ispunjenja svih zahteva po zakonu i propisima započela naučna istraživanja u funkciji sticanja akademskog zvanja doktora nauka (znanosti). Doktorand mnozina doktoranda, ženski oblik doktòrànda/doktorandica (od latinske reci doctòrandus).