Oznaka: a cappella

a kapela ili akapela

Kako se piše a kapela ili akapela?Pravilno se piše a kapela.Nastala je od italnijanske reči a cappella – u kapeli u crkvi. Nemojte pomešati sa A cappella.

a cappella ili acappella

Kako se piše a cappella ili acappella?A cappella – akapela – pevanje, predstgavlja pevanje bez instrumentalne pratnje. Može pevati jedna osoba- solo pevanje ili ceo hor.Ova muzika je stvarana prvobitno za crkvene potrebe.