Rezilak

Rezilak – izraz koji označava sramotu, stid ili blamažu. Može se koristiti i u obliku glagola “reziliti” koji označava postupak sramoćenja ili ponižavanja nekoga.

Reč koju ste pročitali je u rubrici zanimljivosti, pod objavom Zaboravljene reči koje su nekada koristili Srbi. Ove reči mogu biti interesantne za ljubitelje jezika i kulture, ali nisu u širokoj upotrebi. Ipak, upotreba ovih izraza u tekstu može doprineti njegovoj originalnosti i privući pažnju čitalaca.

Ukoliko imate neku zanumljivu reč, podelite je sa nama. Dodaj reč!