Lipcal

Lipcal – Termin koji se koristi za opisivanje uginule životinje. Odatle je nastala reč “lipsao” koja ima isto značenje.