Hršum

Hršum – Reč koja označava naglu i glasnu poviku na nekoga, često izražava ljutnju ili nezadovoljstvo. Može se koristiti i za opisivanje bučnih okruženja ili situacija.

Reč koju ste pročitali je u rubrici zanimljivosti, pod objavom Zaboravljene reči koje su nekada koristili Srbi. Ove reči mogu biti interesantne za ljubitelje jezika i kulture, ali nisu u širokoj upotrebi. Ipak, upotreba ovih izraza u tekstu može doprineti njegovoj originalnosti i privući pažnju čitalaca.

Ukoliko imate neku zanumljivu reč, podelite je sa nama. Dodaj reč!