ABADŽIJA

Šta znači ABADŽIJA?

ABADŽIJA (turska reč) je zanatlija koji pravi izradjuje odeću od abe, vunene grube tkanine.