ABA

Šta je ABA? Šta znači ABA?

ABA (arab. tur.) gruba vunena tkanina obično gornja haljina, bez rukava, seljačka tkanina.

aba  muškog roda Pra otac, prorok.