Oznaka: prećiću

preći ću ili prećiću

Kako se piše preći ću ili prećiću?Prema srpskom pravopisu pravilno je preći ću.Kad god se glagol završava na nastavak –ći, u budućem vremenu (futur I), piše se odvojeno od pomoćnog glagola hteti.Promenu po licima možete videti u tabeli.Liceglagol, futur Ijapreći ćutipreći ćešon/ona/onopreći ćemipreći ćemovi/ Vipreći ćeteoni/onepreći ćePrimeri u rečenicama:Preći ću danas pet kilometara.Preći ćemo danas […]