Oznaka: plusovi

plusevi ili plusovi

Kako se piše plusevi ili plusovi? Prema srpskom pravopisu i jedno i drugo je pravilno. Oba oblika se ravnopravno upotrebljavaju u srpskom jeziku. Primeri u rečenicama: Koliko pluseva si dobio? Da li su ovi plusovi za aktivnost na času? Ukoliko imate više pluseva, to će uticati da dobijete višu ocenu.