Oznaka: hvala lepo

hvala lepa ili hvala lepo

Kako se piše hvala lepa ili hvala lepo?Prema srpskom pravopisu može se pisati i jedno i drugo.Hvala se slaže sa pridevom lepa u ženskom rodu, pa se može tako koristiti – hvala lepa.Kada se hvala koristi u srkaćenom izrazu kao što je hvala (tebi, ti) lepo, onda je pridev srednjeg roda.Primeri u rečenicama:Hvala lepa moja!Hvala […]

hvala lepa ili hvala lepo

Kako se piše hvala lepa ili hvala lepo? Pravilno je i jedno i drugo. Ovi izrazi su se sasvim pravilno razvili u našem jeziku. Potvrdu za ovo možemo naći u Južnoslovenskom filologu (Vušović, 1933:292) i u Rečniku Matice srpske.