Oznaka: auto-portret

autoportret ili auto-portret

Kako se piše autoportret ili auto-portret? Pravilno se piše autoportret. Kada prefiks auto- znači sopstven, tada se piše spojeno: autosugestija, autobiografija… Od ovog pravila se odstupa kada prefiks auto- znači automobilski i tada se te reči pišu sa crticom. Npr. auto-oprema, auto-mehaničar, auto-guma, auto-škola… Primeri u rečenicama: Autoportret je naslikao pre deset godina. Da li si videla njegov […]