Oznaka: ŽIROračun

ŽIRO-RAČUN

Šta je ŽIRO-Račun? Šta znači ŽIRO-RAČUN? Žiro-račun je račun na kome pravna i fizička lica drže sredstva kod banke. Na njega mogu uplaćivati i isplaćivati novčana sredstva u raznim valutama zavisno od pravila banke. Značenje reči  ŽIRO-RAČUN (italijanska reč giro).