Oznaka: pijanci

pijanci ili pijanki

Kako se piše pijanci ili pijanki? Prema srpskom pravopisu pravilno je u dativu i lokativu jednine pisati pijanci, dok u genitivu množine pravilno je pijanki. U dativu i lokativu jednine je izvršena sibilarizacija, pri čemu slovo k ispred slova i prelazi u slovo c. Padež jednina množina Nominativ pijanka pijanke Genitiv pijanke pijanki Dativ pijanci […]