Oznaka: peteljci

peteljci ili peteljki

Kako se piše peteljci ili peteljki?Prema srpskom pravopisu pravilno je u dativu i lokativu jednine pisati peteljci, dok u genitivu množine pravilno je peteljki.U dativu i lokativu jednine je izvršena sibilarizacija, pri čemu slovo k ispred slova i prelazi u slovo c.PadežjedninamnožinaNominativpeteljkapeteljkeGenitivpeteljkepeteljki/peteljakaDativpeteljcipeteljkamaAkuzativpeteljkupeteljkeLokativpeteljcipeteljkamaVokativpeteljkopeteljkeInstrumentalpeteljkompeteljkamaPrimeri u rečenicama:Na peteljci je rastao sladak plod.Šta je na toj peteljci?Hej, otkini peteljku!