Oznaka: pakostan

pakostan ili pakosan

Kako se piše pakostan ili pakosan? Kako se piše pakostan ili pakosan?  Prema srpskom pravopisu pravilno je pakostan. Značenje ove reči je zao. Slovo t se gubi iz suglasničke grupe stn u ženskom i srednjem rodu (pakosna, pakosno) kako bi se lakše izgovarale ove reči, dok u muškom rodu pravilno je pakostan. Isto pravilo važi […]