Oznaka: pakostan

pakostan ili pakosan

Kako se piše pakostan ili pakosan?Kako se piše pakostan ili pakosan? Prema srpskom pravopisu pravilno je pakostan. Značenje ove reči je zao.Slovo t se gubi iz suglasničke grupe stn u ženskom i srednjem rodu (pakosna, pakosno) kako bi se lakše izgovarale ove reči, dok u muškom rodu pravilno je pakostan.Isto pravilo važi kada se slovo t […]