Oznaka: otprilike

otprilike ili odprilike

Kako se piše otprilike ili odprilike?Prema srpskom pravopisu pravilno je otprilike.U ovoj reči dolazi do jednačenja suglasnika po zvučnosti, tako da zvučno slovo d ispred bezvučnog slova p prelazi u bezvučno slovo t.Primeri u rečenicama:Ovde otprilike ima oko sedam kila šljiva.Možeš li otprilike da odrediš koliko ti je vremena potrebno da sašiješ haljinu? Hej, kaži […]

otprilike ili od prilike

Kako se piše otprilike ili od prilike?Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo, ali u različitim kontekstima.Ukoliko želimo da kažemo da je nešto približno, onda koristimo prilog otprilike. Npr. otprilike ima deset metara. U ovoj reči dolazi do jednačenja suglasnika po zvučnosti, tako da zvučno slovo d ispred bezvučnog slova p prelazi u […]