Oznaka: oftamologija

oftalmologija ili oftamologija

Kako se piše oftalmologija ili oftamologija?Prema srpskom pravopisu pravilno je oftalmologija.Reč je grčkog porekla gde ophtalmós znači oko, a –logía znači nauka.Lekar koji se bavi oftalmologijom se zove oftalmolog.Primeri u rečenicama:Doktor Grgić se bavi oftalmologijom.Da li bi voleo da se baviš oftalmologijom?Vau, oftalmologija je zanimljiva nauka!