Oznaka: oftamologija

oftalmologija ili oftamologija

Kako se piše oftalmologija ili oftamologija? Prema srpskom pravopisu pravilno je oftalmologija. Reč je grčkog porekla gde ophtalmós znači oko, a –logía znači nauka. Lekar koji se bavi oftalmologijom se zove oftalmolog. Primeri u rečenicama: Doktor Grgić se bavi oftalmologijom. Da li bi voleo da se baviš oftalmologijom? Vau, oftalmologija je zanimljiva nauka!