Oznaka: odmaknuti

odmaći ili odmaknuti

Kako se piše odmaći ili odmaknuti? Prema srpskom pravopisu oba glagola su pravilno napisana. Ravnopravno se oba glagola upotrebljavaju u srpskom jeziku.Značenje ovog glagola jeste pomeriti se, udaljiti se sa mesta ili udaljiti se od nekog drugog.Primeri u rečenicama:Odmakni mi se s mesta !Ja se neću nikad odmaći sa početka.Da li možeš da se odmakneš?