Oznaka: odmaći

odmaći ili odmaknuti

Kako se piše odmaći ili odmaknuti?  Prema srpskom pravopisu oba glagola su pravilno napisana. Ravnopravno se oba glagola upotrebljavaju u srpskom jeziku. Značenje ovog glagola jeste pomeriti se, udaljiti se sa mesta ili udaljiti se od nekog drugog. Primeri u rečenicama: Odmakni mi se s mesta ! Ja se neću nikad odmaći sa početka. Da […]