Oznaka: objekt

objekat ili objekt

Kako se piše objekat ili objekt?Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo. Ravnopravno se oba oblika upotrebljavaju u srpskom jeziku. Reč vodi poreklo iz engleskog jezika (object).Umetanjem nepostojanog a razdvaja se suglasnička grupa kt, ali nije obavezno.Ostali padeži ostaju nepromenjeni. Promena po padežima prikazana je u tabeli.padežjedninamnožinanominativobjek(a)tobjektigenitivobjektaobjekatadativobjektuobjektimaakuzativobjek(a)tobjektevokativobjekteobjektiinstrumentalobjektomobjektimalokativobjektuobjektimaPrimeri u rečenicama:Da li je ovom objektu […]