Oznaka: njujorški

njujorški ili njujorski

Kako se piše njujorški ili njujorski?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše njujorški. Nastavak -ški imaju pridevi od imena koja se završavaju na g ili k i kojem prethodi suglasnik (pekinški, svrljiški, požeški, praški itd). Primeri u rečenicama:Njujorški kafići su prepuni kada je proleće.Da li si šetao njujorškim ulicama?