Oznaka: njujorški

njujorški ili njujorski

Kako se piše njujorški ili njujorski? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše njujorški. Nastavak -ški imaju pridevi od imena koja se završavaju na g ili k i kojem prethodi suglasnik (pekinški, svrljiški, požeški, praški itd). Primeri u rečenicama: Njujorški kafići su prepuni kada je proleće. Da li si šetao njujorškim ulicama?