Oznaka: niži

niži ili niskiji

Kako se piše niži ili niskiji?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše niži. Ovo je komparativ prideva nizak. Dodaje se nastavak za komparativ (-ji) koji jotuje suglasnik iz osnove (niz-) i zbog toga imamo niži. Primeri u rečenicama:Uroš je niži od Petra.Da li je on niži od mene?