Oznaka: niži

niži ili niskiji

Kako se piše niži ili niskiji? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše niži. Ovo je komparativ prideva nizak. Dodaje se nastavak za komparativ (-ji) koji jotuje suglasnik iz osnove (niz-) i zbog toga imamo niži. Primeri u rečenicama: Uroš je niži od Petra. Da li je on niži od mene?