Oznaka: ni ukoliko

niukoliko ili ni ukoliko

Kako se piše niukoliko ili ni ukoliko?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše niukoliko u funkciji priloga, koji znači ni u kojoj meri. Međutim, dozvoljeno je odvojeno pisanje u doslovnim primerima, kada su odrične zamenicame (imeničke i pridevske), upotrebljene sa predlogom, poput: Čak ni ukoliko ne kreneš sa mnom, neće mi biti bolje. Primeri u rečenicama:Priznao […]