Oznaka: ni u koga

ni u koga ili u nikoga

Kako se piše ni u koga ili u nikoga?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše ni u koga. Kada se složene zamenice sa ni- ili i- upotrebe sa predlogom, on razdvaja sastavnice, npr: ni od koga, i do koga, ni na što, ni u čemu, i po čemu, ni na kakvom itd. Primeri u rečenicama:Ja ni […]