Oznaka: narandža

narandža ili pomorandža

Kako se piše narandža ili pomorandža?Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo. Ovo su dva ravnopravna oblika, odnosno dubleti. Imenica pomorandža potiče iz italijanskog jezika od reći pomarancio, a imenica narandža preuzeta je iz turskog jezika od reči naranç. Primeri u rečenicama:Idem do prodavnice da kupim pomorandže.Hoćeš li mi kupiti kilogram narandži?Tooo, pomorandže!