Oznaka: narandža

narandža ili pomorandža

Kako se piše narandža ili pomorandža? Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo. Ovo su dva ravnopravna oblika, odnosno dubleti. Imenica pomorandža potiče iz italijanskog jezika od reći pomarancio, a imenica narandža preuzeta je iz turskog jezika od reči naranç. Primeri u rečenicama: Idem do prodavnice da kupim pomorandže. Hoćeš li mi kupiti kilogram narandži? Tooo, pomorandže!