Oznaka: nagore

nagore ili na gore

Kako se piše nagore ili na gore?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše spojeno u funkciji priloga u značenju naviše, u pravcu prema gore.Međutim, piše se odvojeno u primeru kao što je: od lošeg na gore.Primeri u rečenicama:Krenuli su nagore, umesto nadole.Sve mi je krenulo nagore!