Oznaka: na glas

naglas ili na glas

Kako se piše naglas ili na glas? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše naglas u značenju glasno. Međutim, dozvoljeno je i pisanje odvojeno u značenju izaći na (loš) glas. Primeri u rečenicama: Pročitaj pesmu naglas! Da li si to izgovorila naglas?