Oznaka: makni se

maći ili maknuti

Kako se piše maći ili maknuti? Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo. Ravnopravno se oba glagola upotrebljavaju u srpskom jeziku. Značenje ovog glagola jeste pomeriti se sa mesta. Makni mi se s puta ! Ja se neću maći makar me zgazio.