Oznaka: lokativ imenica

vlazi ili vlagi

Kako se piše vlazi ili vlagi?Jedini ispravni oblik glasi vlazi.U dativu i lokativu imenica na –a dolazi do vršenja sibilarizacije.Primer:Živeo je u lošim životnim uslovima, u vlazi i mraku.Govorio je o vremenskim uslovima u svojoj zemlji, o vlazi i visokim temperaturama.