Oznaka: lokativ imenica

vlazi ili vlagi

Kako se piše vlazi ili vlagi? Jedini ispravni oblik glasi vlazi. U dativu i lokativu imenica na –a dolazi do vršenja sibilarizacije. Primer: Živeo je u lošim životnim uslovima, u vlazi i mraku.Govorio je o vremenskim uslovima u svojoj zemlji, o vlazi i visokim temperaturama.