Oznaka: lenčuga

osoba od vazduha

Šta je osoba od vazduha? Šta znači osoba od vazduha? Ovaj izraz nema izvornu reč. Naučnici kažu da pomoću ovakvih izraza možemo najbolje upoznati razne zemlje i ljude tih zemalja. Osoba od vazduha je obično osoba koja sanjari, lenčari, uživa po ceo dan. Ništa ne zarađuje, ne privređuje samo bleji sto bi rekli žargonski. Osoba […]