Oznaka: ks-zraci

iks zraci ili iks-zraci

Kako se piše iks zraci ili iks-zraci? Piše se iks zraci.  Sa crticom se pišu spojevi čija je prva sastavnica jednoslovni simbol, na primer: h-zraci, gžica, N-bomba. Međutim, ako se slovni simboli zamene rečju, ove simbole treba pisati odvojeno, na primer: Iks zraci, ge žica, alfa zraci…