Oznaka: konsekventan

konsekventan ili konsenkventan

Kako se piše konsekventan ili konsenkventan? Ispravno je samo konsekventan. Reć je latinskog porekla – consequens i znači ne odstupati od određenog stava, shvatanja, dosledan, postojan, istrajan u načelima. Primeri u rečenicama: Njegov odgovor bio je logičan i konsekventan nastavak njegovog govora. Uroš je bio konsekventan u izvršenju svoje dužnosti. Njeni odgovori bili su konsekventni […]