Oznaka: kondezacija

kondenzacija ili kondezacija

Kako se piše kondenzacija ili kondezacija? Ispravno je samo kondenzacija.Isto tako, glagol će glasiti kondenzovati, a ne kondezovati kako se neretko pogrešno upotrebljava u govoru. Primeri u rečenicama: Kondezacija je proces suprotan isparavanju. Imamo problem sa kondenzacijom u domu. Kako sprečiti kondenzaciju u stanu?