Oznaka: kondenzacija

kondenzacija ili kondezacija

Kako se piše kondenzacija ili kondezacija?Ispravno je samo kondenzacija.Isto tako, glagol će glasiti kondenzovati, a ne kondezovati kako se neretko pogrešno upotrebljava u govoru. Primeri u rečenicama:Kondezacija je proces suprotan isparavanju.Imamo problem sa kondenzacijom u domu.Kako sprečiti kondenzaciju u stanu?