Oznaka: komplimenat

komplimenat ili kompliment?

Kako se piše komplimenat ili kompliment? Ovo verovatno niste znali, ali ispravna su oba oblika, dakle, i komplimenat i kompliment.Oba oblika imaju isto značenje. Naravno, češće se u govoru koristi oblik kompliment. Oblik komplimenat nastao je umetanjem vokala a između suglasničke grupe nt radi lakšeg izgovora. Primeri: Volim čuti kompliment, ali nikada ne umem lepo […]