Oznaka: knjigi

knjizi ili knjigi?

Kako se piše knjizi ili knjigi?Ispravno je samo knjizi.Kod imenica koje se završavaju na –ka, -ga, -ha u dativu i lokativu jednine dolazi do prelaza k, g, h u c, z, s.Ova glasovna promena se naziva sibilarizacija.Primeri:Moraću da proverim šta piše u knjizi o tome.Kakvi su tvoji utisci o toj knjizi?Marija mi je pričala o […]