Oznaka: klopci

klopci ili klopki?

Kako se piše klopci ili klopki?U dativu i lokativu jednine ispravno je samo klopci. Međutim , oblik klopki je ispravan kada je u pitanju genitiv množine imenice klopka.Kod imenica koje se završavaju na –ka, -ga, -ha u dativu i lokativu jednine dolazi do prelaza k, g, h u c, z, s.Ova glasovna promena se naziva […]