Oznaka: klin čorba

klin-čorba ili klin čorba?

Kako se piše klin-čorba ili klin čorba? Ispravno je samo klin-čorba.Crtica se, između ostalog, piše i kada su u pitanju osobena tradicionalna i slična relativno novija stilska skraćenja kod kojih se prva sastavnica (imenica) oseća kao zamena za pridev, kao što je to i u ovom slučaju. Primeri: Klin-čorba je narodna priča koju sam prvi […]