Oznaka: kako-tako

kako-tako ili kako tako

Kako se piše kako-tako ili kako tako? Ispravan je oblik kako-tako.Ovaj prilog se piše uvek sa crticom, kao i drugi udvojeni prilozi (dan-danas, levo-desno i sl). Primeri: Sešću i kako-tako ću uraditi zadatak.Ubrzaću se i kako-tako ću stići na taj događaj.Da li možeš da mi pomogneš da napravim ovo? Uradi kako-tako, nije ni bitno.