Oznaka: kada apostrof

APOSTROF (‘)

Kada se koristi Apostrof (‘)? Zašto se koristi Apostrof (‘)? Apostrof se stavlja umesto izostavljenog slova ili sloga: Ili kupi alat, il’ ostavi zanat. Ti’o (tiho) noći… Man se, Ivo, vraga u mejdana!Ali, ako je neki samoglasnik nastao sažimanjem dva samoglasnika, apostrof se ne stavlja: ko (kao), reko (rekao), došo (došao), oro (orao), slušo (slušao), […]