Oznaka: jutros

jutros ili ujutro

Kako se piše jutros ili ujutro?Ispravna su oba oblika. Međutim, postoji mala razlika u značenju.Oblik jutros ćemo upotrebiti kada mislimo na današnje jutro.Dakle, jutros = danas ujutro.Oblik ujutro možemo upotrebiti za bilo koje jutro.Primeri:Jutros sam malo zakasnila u školu.Da li te je jutros probudila galama?Možeš joj pisati bilo kada, ja joj obično pišem ujutro.

jutros ili danas ujutro

Kako se piše jutros ili danas ujutro?Ispravno je jutros.Ne treba upotrebljavati zajedno dva vremenska priloga danas i ujutro.Primeri:Jutros sam na putu do škole sreo svoju učiteljicu.Da li je jutros padala kiša?Jutros se na kapiji pojavio poštar i doneo je pismo.