Oznaka: jaruzi

jaruzi ili jarugi

Kako se piše jarci ili jarčevi? Ispravan oblik je jaruzi. Naime, kada je u pitanju imenica jaruga,  dolazi do vršenja glasovne promene sibilarizacije u dativu i lokativu jednine. Primeri: Otišli smo da vidimo šta se nalazi u jaruzi. Zoran je pričao dugo priče o toj jaruzi. U jaruzi je bilo puno vode.