Oznaka: izmaknuti

izmaći ili izmaknuti

Kako se piše izmaći ili izmaknuti? Pravilno je i jedno i drugo.  Ovi glagoli su dubleti, dakle, upotrebljavaju se ravnopravno. Prvo lice jednine oba glagola će glasiti izmaknem. Na primer: Izmaći će/Izmaknuće mu iz vidokruga.