Oznaka: izmaknuti

izmaći ili izmaknuti

Kako se piše izmaći ili izmaknuti?Pravilno je i jedno i drugo. Ovi glagoli su dubleti, dakle, upotrebljavaju se ravnopravno. Prvo lice jednine oba glagola će glasiti izmaknem.Na primer: Izmaći će/Izmaknuće mu iz vidokruga.