Oznaka: isporučiti

isporučiti ili izporučiti

Kako se piše isporučiti ili izporučiti? Pravilno je isporučiti.  U ovoj reči je došlo do glasovne alternacije jednačenja suglasnika po zvučnosti. Kako je suglasnik z zvučan, a glas p bezvučan, mora doći do njihovog izjednačavanja, tako da će glas z preći u svoj parnjak s.  Na primer: Poštar mi je isporučio pošilјku.