Oznaka: inbus

imbus-klјuč ili inbus-klјuč

Kako se piše imbus-klјuč ili inbus-klјuč? Piše se imbus-klјuč. Ova reč je nemačkog porekla (Inbus), međutim, u skladu sa srpskim jezikom mora doći do jednačenja suglasnika po mestu tvorbe, tako da će n ispred b preći u m.  Na primer: Majstor je zamolio svog šegrta da mu doda imbus-klјuč.