Oznaka: ili NJ

Nj ili NJ

Kako se piše Nj ili NJ? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše Nj ali se koristi i NJ. U srpskoj latinici se digrafi pišu tako što se prvi član piše velikim, a drugi malim slovom. Kada je cela reč napisana velikim slovima piše se NJ. Primeri u rečenicama: Avion je poleteo za Njujork. OVO SAM […]