Oznaka: hoćemo

hoćemo li ili hoćemoli

Kako se piše hoćemo li ili hoćemoli? Pravilno je hoćemo li.  Rečca li se piše odvojeno od glagola, bez izuzetka. Na primer: Da li dolaziš? Učiš li? Idemo li? Jesi li to uradio?