Oznaka: hladan

Frigidnost

Šta je FRIGIDNO? Šta znači FRIGIDNA? Frigidnost je termin koji se upotrebljava u značenju emocionalno-seksualne „hladnoće“. Kad kažu „frigidna “ misli se na odsustvo i nesposobnost seksualnog uzbuđenja   ili mogućnost za doživljaj orgazma kod žena. Za frigidnu osobu se može reći da ima seksualni poremećaj koji može trajati neodređeno vreme, zavisno od psihičkog stanja osobe. Prema savremenim shvatanjima, ovaj pojam […]