Frigidnost

Šta je FRIGIDNO? Šta znači FRIGIDNA?

Frigidnost je termin koji se upotrebljava u značenju emocionalno-seksualne „hladnoće“.

Kad kažu „frigidna “ misli se na odsustvo i nesposobnost seksualnog uzbuđenja   ili mogućnost za doživljaj orgazma kod žena.

Za frigidnu osobu se može reći da ima seksualni poremećaj koji može trajati neodređeno vreme, zavisno od psihičkog stanja osobe.

Prema savremenim shvatanjima, ovaj pojam je višestruko uslovljen psihodinamičkim razlozima te je neophodan dubinsko-psihološki tretman i savetovanje sa lekarom psihologom.

pridev Studen, leden, hladan, ravnodušan, hladnokrvan, mlitav, bez života; med. spolno (seksualno) neosetljiv i hladan.

Primeri:

Tekst pesme Ana Nikolic – Frigidna

Nisam laka, nisam nevina
gola spavam iza zidina
Ubila me ljubav jedina
ide leto, ja frigidna.

7x
Frigidna…